Prawo

Jaki jest pożytek z rejestrowania znaków towarowych?

Jaki jest pożytek z rejestrowania znaków towarowych?

Rejestracja znaku towarowego jest jednym z najważniejszych kroków w tworzeniu każdej firm; zapewnia obecność na rynku, pozycjonuje Cię przed konkurencją, stwarza możliwości biznesowe i przedstawia Cię światu jako firmę, którą należy brać pod uwagę.

Jest to jednak tylko gałąź o wiele większego i bardziej złożonego zagadnienia: własności przemysłowej. Zrozumienie jej i wiedza, jakie korzyści mogę z niej czerpać, może być jednym z najważniejszych narzędzi dla każdego biznesmena lub przedsiębiorcy.

W kilku słowach, własność przemysłowa to zespół praw, które są wykonywane w odniesieniu do dóbr materialnych powstałych w wyniku działalności handlowej (patenty, oznaczenia odróżniające, wzory przemysłowe, itp.) Na przykład, znak towarowy, logo, a nawet projekt Twoich produktów należą do tej kategorii.

Ale jaka jest korzyść z patentowania? Jaki jest pożytek z rejestrowania moich produktów lub znaków rozpoznawczych jako „własności przemysłowej”? Odpowiedź jest prosta: aby chronić i zabezpieczyć swoją przyszłość jako przedsiębiorcy. Poza tym, bezpośrednie korzyści są ogromne:

Wyłączne prawo do własności: Innymi słowy, to Ty i tylko Ty będziesz mógł decydować, kto będzie miał prawo do korzystania, dystrybucji i reprodukcji Twojej własności.

Prawo do uzyskania finansowania: Opatentowanie własności pozwala również na ubieganie się o finansowanie z sektora prywatnego i publicznego, dając im prawną gwarancję, że ich inwestycja jest w dobrych rękach.

Prawo do pobierania opłat licencyjnych: Jeśli chcesz przyznać komuś prawo do korzystania z Twojej własności, możesz również uwarunkować zainteresowaną stronę żądaniem dochodu lub procentu od zysków.

Prawo do franczyzy Twojego produktu lub usługi: Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie zaspokoić popytu, którego wymaga Twój rynek, możesz zaoferować franczyzę/licencję i w ten sposób utrzymać popyt bez podnoszenia cen, uzyskać stabilne aktywa od licencjobiorcy i zażądać tantiem (jeśli tak się stanie).

Ochrona przed plagiatem lub kradzieżą własności intelektualnej: W przypadku, gdy Państwa własność przemysłowa zostanie naruszona przez kradzież jakiegokolwiek składnika majątku przemysłowego, mogą Państwo podjąć kroki prawne i zmusić sprawcę do naprawienia szkody i zaprzestania plagiatowania Państwa własności.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz