Przedsiębiorca

Kryzys w 1929 roku (Czarny piątek)

Kryzys w 1929 roku (Czarny piątek)

Z pewnością nie możemy mówić o najgorszych kryzysach gospodarczych w historii nie wspominając o straszliwym Wielkim Kryzysie w 1929 roku. Kryzysie, który trwał nieco ponad dekadę będąc najdłuższym w historii i tym, który dotknął największą liczbę krajów w XX wieku.

W 1929 r. Stany Zjednoczone nie przeżywały swojego najlepszego momentu gospodarczego. W związku z tym postanowiły wdrożyć nowy system finansowy, który przewidywał wzrost stóp procentowych w celu przyciągnięcia większego kapitału do systemu bankowego. Duży problem polegał na tym, że wzrost ten spowodował, iż konsumenci przestali spłacać swoje kredyty, ponieważ ich zadłużenie wzrosło wykładniczo, co doprowadziło do całkowitego bankructwa systemu bankowego.

Firma i biznes

To nie wszystko, podatki zostały podniesione, a System Rezerwy Federalnej wycofał znaczną część pieniędzy znajdujących się w obiegu, więc konsumenci prawie całkowicie stracili swoją siłę nabywczą. Wkrótce potem zaczęliśmy obserwować upadłość wielu firm i szereg masowych zwolnień, których nigdy wcześniej nie widziano.

Kryzys o takiej skali w Stanach Zjednoczonych szybko dotknął wszystkie kraje, z którymi zawarł on umowy handlowe, ponieważ import i eksport zostały całkowicie wstrzymane. To z kolei doprowadziło do destabilizacji innych narodów i zakończyło się upadkiem handlu międzynarodowego.