FirmaPrzedsiębiorca

Różnice pomiędzy firmą publiczną i prywatną

Różnice pomiędzy firmą publiczną i prywatną

Główna różnica między spółką publiczną a prywatną polega na tym, że spółki publiczne posiadają akcje, które mogą być przedmiotem publicznego obrotu na giełdzie. Spółka prywatna może stać się spółką publiczną poprzez sprzedaż akcji dostępnych dla ogółu społeczeństwa. Kiedy stają się one spółkami publicznymi, muszą przejść przez szereg zmian. Na przykład, mogą nastąpić zmiany w strategii biznesowej, wycenie oraz metodach i obowiązkach prawnych.

Cechy charakterystyczne spółki publicznej.

Spółka publiczna w wielu krajach świata to korporacja, która jest w całości lub częściowo własnością państwa, tj. rządu. Jednak w zależności od kraju, pojęcie spółki publicznej może się różnić. W niektórych krajach spółka publiczna to każda spółka, w której państwo może mieć pewien procent udziałów.

W wielu krajach dozwolona jest sprzedaż części przedsiębiorstw publicznych, prawie zawsze poniżej 49%. Jeśli sprzedaż większej liczby akcji jest dozwolona, to w momencie, gdy liczba sprzedanych akcji przekroczy 51%, spółka przestaje być spółką publiczną i staje się spółką prywatną.

Kolejną cechą odróżniającą spółkę publiczną od spółki prywatnej jest to, że jej akcje są przeznaczone do publicznej sprzedaży, czyli każdy, kto ma na to pieniądze może je kupić. Ponadto, spółki publiczne są zobowiązane do ujawniania swoich informacji finansowych. Wiele spółek publicznych prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług publicznych, tj. m.in. usług konserwacyjnych, oświetlenia ulicznego. W rzeczywistości wiele firm publicznych (ponieważ należą do państwa) dąży do dobra wspólnego dla społeczności.

Cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa prywatnego

Przedsiębiorstwo prywatne to takie, które należy do inicjatywy prywatnej. Kapitał tych spółek należy wyłącznie do właściciela(ów) lub inwestora(ów) spółki. Firmy prywatne mają zarząd, który jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji. Przewodniczącym rady nadzorczej jest zazwyczaj właściciel firmy, który zazwyczaj pełni funkcję prezesa. Zazwyczaj wystarczy, że zarząd podejmie decyzję, aby została ona zrealizowana. Zarówno rada nadzorcza, jak i prezes muszą pracować nad poprawą warunków pracy pracowników, a także nad zabezpieczeniem przyszłości firmy.

Mimo że kapitał firm prywatnych nie należy do państwa, firma prywatna musi zawsze spełniać pewne wymogi narzucone przez państwo. Niektóre z tych wymagań obejmują składanie i płacenie podatków na czas, zapewnienie ubezpieczenia społecznego i świadczeń dla swoich pracowników.